Jakt i skogen, fortsättning


En stor älgstam ger ett högt betestryck på ungskogen vilket gör att träden får sådana skador att de inte går att använda som timmer. Om vi har för många älgar ökar också antalet trafikskador.

Intresset för jakt är stort i Sverige. Det finns inte mindre än 300 000 aktiva jägare. 270 000 av dessa jagar framförallt älg. Att jaga är ett sätt att umgås. Förutom nöjet av själva jakten får jägaren själv uppleva naturen på nära håll. Hundträning och trä­ning i skytte är en annan viktig del.

Gå tillbaka och läs mer om skogen

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt