Elen i sladden

ÄMNE:

ÅRSKURS:

MAILA

I samarbete med


Denna övning är framtagen av Jordbruksverket inom ramen för satsningen "Urban och Ruralia". Mer information om Urban och Ruralia hittar du här! Jordbruksverkets logo

Syfte


Syftet med övningen är att barnen får kunskap om hur och var el produceras och transporteras. Ett mål kan vara att barnen förstår att energi kan framställas på en plats men användas på en annan.

Genomförande


I den här övningen får barnen genomföra två deluppgifter. I den första deluppgiften får barnen bygga en vindsnurra eller ett vattenhjul. I den andra deluppgiften får barnen leta efter saker på förskolan som behöver el för att fungera. I fördjupningsuppgiften får barnen leta efter saker i närområdet som använder el.

Inled arbetet med att först läsa boken eller lyssna till appen om Urban och Ruralia. Ni kan också läsa de faktatexter som finns om energi i det lärarhandledningsmaterial som är kopplat till boken. Texterna är anpassade efter barn i förskoleåldern.

Förbered övningarna genom att diskutera med barnen om varifrån elen kommer, hur den transporteras och vad den används till.

Koppling till förskolans läroplan


Övningen har tagits fram för möte de krav som förskolan arbetar utefter. I läroplan för förskolan (Lpfö 98) står bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker material och redskap

Det står också:
Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening.

Uppgifter


Del 1
Pröva på att tillverka en vindsnurra och ett vattenhjul tillsammans med barnen. Det finns mycket bra material på internet om hur ni kan gå tillväga.

Prata om vindkraftverk och vattenkraftverk och visa gärna någon film om dessa. Diskutera var vindkraftverken och vattenkraftverken finns någonstans?

Del 2
Prata med barnen om saker vi använder som behöver el för att fungera. Gå runt på förskolan och låt barnen peka på saker som behöver el. 

Finns det saker hemma som behöver el som inte finns på förskolan? Kan barnen komma på fler saker som behöver el?

Prata om varifrån elen kommer.

 

Fördjupning


Gå ut med barnen och leta efter saker i närområdet som behöver el för att fungera, till exempel gatubelysning, trafikljus, elbilar och så vidare.

Prata om varifrån elen kommer.

Uppföljning och utvärdering


Barnen ritar och berättar om vad de har lärt sig under arbetet med övningarna. Gör en utställning.

Om Urban och Ruralia


Stad  och land är beroende av varandra. Den kunskapen är viktig, även för barnen. Det är bakgrunden till Jordbruksverkets satsning på boken om Urban och Ruralia.

I Jordbruksverkets webbutik kan du beställa, bläddra i och ladda ner boken.

Du kan också ladda ned boken som app på App Store eller Google Play. Vill du arbeta mer med Urban och Ruralia finns fler övningar att hämta i Jordbruksverkets lärarhandledningsmaterial.Jordbruksverkets logo


Lektioner med samma tema

Matens resa

Syftet med övningen är att barnen ska lära sig mer om matens kretslopp och matens resa genom stad och land.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Stad och land

© 2020 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt