Lär om vete

ÄMNE:

ÅRSKURS:

MAILA

Syfte


Syftet med övningen är att barnen får lära sig om vete som är ett av de vanligaste sädesslagen i Sverige. 

Genomförande


Berätta om vete med hjälp av Bonden i skolan. Sedan får barnen titta på och försöka namnge ingredienserna som man behöver för att göra pannkakor.

Koppling till förskolans läroplan


Ur ”Förskolans uppdrag”
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Ur ”Utveckling och lärande”

Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Aktivitet


Börja med att berätta om vete med hjälp av Bonden i skolan. Låt sedan barnen få titta på, och namnge, ingredienserna som man behöver för att göra pannkakor.

Prata om:

  • Vad behöver man mer för att göra pannkakor?
  • Vad kan man servera till pannkakor som är nyttigt?

Här kan du ladda ner och skriva ut materialet till övningen.

Länktips till övningen


Spannmål: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/spannmal/

Uppföljning


Gör trolldeg av vetemjöl eller baka vetebullar tillsammans.

Recept på trolldeg:
1 dl vatten
2 dl mjöl
1 dl salt
1 msk olja
Karamellfärg (valfritt)

Knåda ihop allt till en smidig deg. De färdiga figurerna kan torkas i ugn i 100 grader under en timme. Låt dem stå över natten.


Lektioner med samma tema

Säsongen styr

Syftet med lektionen är att eleverna får arbeta med och lära sig mer om hur de olika årstiderna påverkar vad och när svenska bönder kan odla.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Växter och fotosyntes

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om växternas livscykel och fotosyntesens betydelse för växternas liv.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Kemi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Växer i Sverige

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska jordbruksprodukter och hur man kan gruppera växter från jordbruket i olika arter.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Sysslor på åkern

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur bonden sköter sina åkrar och odlingar.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Matdeckarna: Så funkar komposten

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om varför det är bra att kompostera och hur en kompost fungerar.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Gårdens växter

Matdeckarna: Kompostera mera

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om varför det är bra att kompostera och hur en kompost fungerar.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Gårdens växter

Lär om potatis

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om potatis, en av världens mest populära råvaror, även en av de nyttigaste.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens växter


© 2019 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt