Växter och fotosyntes

ÅRSKURS:

4-6
MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om växternas livscykel och fotosyntesens betydelse för växternas liv.

Genomförande


I den här övningen får eleverna börja med att beskriva växternas livscykel med hjälp av en färdig illustration. Sedan får eleverna fördjupa sig i hur fotosyntesen fungerar och dess betydelse för växtligheten.

Centralt innehåll


Biologi
Natur och samhälle

 • Djurs, växters och andra organismers liv.
 • Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Svenska
Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Kemi
Kemin i naturen

 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Förmågor som tränas


 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (biologi).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

 • Beskriv växternas behov med hjälp av illustrationen.

Fördjupning

 • Arbeta i grupp och fördjupa er i vad fotosyntes är och fotosyntesens betydelse för växtlighet och liv.

Försök att besvara följande frågor i ert arbete:

 • Vilken energikälla använder växterna för fotosyntes?
 • Hur bildas glukos?
 • Varför är bladen gröna?

Sammanställ arbetet om fotosyntes genom att skapa er egen affisch med era illustrationer och texter.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-vaxter1/2.-vaxter--fotosyntes----uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-vaxter1/2.-vaxter--fotosyntes---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om fotosyntesen: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/fotosyntesen/
Fakta om växters behov: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/vaxternas-behov/

Uppföljning och utvärdering


Gör en utställning

 • Avsluta övningen med att sätta upp era affischer på väggen.
 • Presentera och berätta om era arbeten.
 • Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.

Lektioner med samma tema

Säsongen styr

Syftet med lektionen är att eleverna får arbeta med och lära sig mer om hur de olika årstiderna påverkar vad och när svenska bönder kan odla.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Växer i Sverige

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska jordbruksprodukter och hur man kan gruppera växter från jordbruket i olika arter.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Sysslor på åkern

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur bonden sköter sina åkrar och odlingar.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Matdeckarna: Så funkar komposten

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om varför det är bra att kompostera och hur en kompost fungerar.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Gårdens växter

Matdeckarna: Kompostera mera

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om varför det är bra att kompostera och hur en kompost fungerar.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Gårdens växter

Lär om potatis

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om potatis, en av världens mest populära råvaror, även en av de nyttigaste.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens växter

Lär om vete

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om vete som är ett av de vanligaste sädesslagen i Sverige.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens växter


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt