Närproducerat i säsong

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna ska lära sig mer om vad som produceras där de bor och vad som är i säsong.

Genomförande


I den här uppgiften får eleverna hitta på en maträtt med matvaror som produceras där de bor och som är i säsong just nu. Till hjälp har de Bonden i skolans karta och säsongstabell.

Sen ska de göra en affisch med maträtten och skriva en lockande beskrivning som får andra att vilja äta maten.

Övningen avslutas med att eleverna presenterar affischen för resten av klassen.  

Centralt innehåll


Hem- och konsumentkunskap
Miljö och livsstil

  • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Geografi
Livsmiljöer

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

  • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Svenska
Tala, lyssna och samtala

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Biologi
Natur och samhälle

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format.

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara läsmaterial till lektionen.

Fakta om hållbar mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/hallbar-mat/

Lektioner med samma tema

Vad gör maten hållbar?

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om några av sakerna som avgör om maten är producerad på ett hållbart sätt eller inte.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi, Hem och konsument
Tema: Hållbar mat

Matens ursprung

Syftet med uppgiften är att eleverna får kunskap om vad ursprungsmärkning är och hur märkningen kan hjälpa oss att göra hållbara val.

Årskurs: 4-6
Ämne: Geografi, Hem och konsument
Tema: Hållbar mat

Märken för hållbara val

Syftet med den här lektionen är att eleverna ska lära sig om olika livsmedelsmärkningar och hur märkning av mat kan hjälpa oss att göra hållbara val.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Hållbar mat


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt