Jakt i skogen, fortsättning


Sverige har världens största älgtäthet. En stor älgstam ger ett högt betestryck på tallungskogen vilket gör att träden får sådana skador att de inte går att använda som sågtimmer. Trädens tillväxt minskar också. Om vi har för många älgar ökar också antalet trafikskador.

Intresset för jakt är stort i Sverige. Det finns närmare 300 000 aktiva jägare. 270 000 av dessa jagar framförallt älg. Att jaga är ett sätt att umgås. Förutom spänningen av själva jakten får jägaren själv uppleva naturen på nära håll. Hundträning och trä­ning i skytte är en annan viktig del.

Gå tillbaka och läs mer om skogen

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt