Skogarna används på olika sätt, fortsättning


Dessa skogar sköts så att de producerar sådant som vi människor vill kunna hämta ur skogen. Det rör sig framförallt om brännved, sågtimmer och massaved men också om andra produkter som bär och svamp.

Ytterligare en tredjedel av världens skogar används också för virkesproduktion men det är inget huvudändamål. Där har skogens andra användningsområden en lika viktig funktion. De kallas för mångbruksskogar.

Gå tillbaka och läs mer om skogen

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt