Skogen är ett kretslopp, fortsättning


Växthuseffekten innebär att den värmestrålning som bildas på jorden när solen lyser på oss hindras att stråla ut i rymden igen. Lite växthuseffekt vill vi ha för annars skulle det vara väldigt kallt här på jorden. Men nu börjar halten koldioxid och andra växthusgaser att öka och växthuseffekten blir starkare och starkare. Det blir varmare och varmare på jorden, glaciärer har börjat smälta och havsnivåerna stiger.

Därför är det viktigt att vi sköter världens skogar på ett bra sätt. Genom plantering och bra skogsvård som ökar tillväxten kan mer kol bindas i skogen. Avskogning och dåligt växande skogar gör att kolförrådet i skogen minskar. Trots att vi vet att det är på det här viset så minskar den totala skogsmarksarealen i världen något varje år. Så är det dock inte i Sverige där vi enligt lag måste återbeskoga när vi avverkar skog. Dessutom växer våra svenska skogar idag mycket bättre än för hundra år sedan. 
Här kan du läsa mer om hur skogsbruket i Sverige går till.

Fossila bränslen
Världens skogar kan dock inte binda all koldioxid som släpps ut i atmosfären. Användningen av fossila bränslen i form av olja och kol är alldeles för stor för det. Olja är ett fossilt bränsle som ursprungligen bildats av växtdelar och mikroorganis­mer och lagrats nere i jorden under miljontals år. När fossila bränslen nu tas upp och förbränns släpper de ut stora mängder växthusgaser som ökar växthuseffekten.

Olja är en ändlig resurs. Det betyder att den förr eller senare kommer att ta slut. När reserverna är tillräckligt små och svåråtkomliga är oljan inte längre intressant att använda.

Men det finns alternativ till fossila bränslen. En möjlighet att minska mängden koldioxid i atmosfären är att använda bränslen från skogen istället för fossila bränslen. Då kan den koldioxid som finns bunden i olja och kol stanna kvar nere i jorden.

Bioenergi
Förnyelsebar energi är en resurs som – i motsats till fossil energi – förnyas i snabb takt och inte tar slut. Exempel på förnyelsebar energi är solkraft, vind, vatten och bioenergi.

Bioenergi kommer ifrån biobränslen som är producerade av levande organismer (bio­massa). 85 procent av den bioenergi vi använder i Sverige kommer från skog och skogsindustri. Till skillnad från när man förbränner fossila bränslen ger biobränslen i princip inget tillskott av koldioxid till atmosfären. Den mängd koldioxid som bildas vid för­bränningen är precis samma mängd som växten tagit upp när den växt upp.

Det viktigaste biobränslet är trädbränslen. Trädbränslen är bland annat grenar och toppar som blir över när träden avverkats. Bark, sågspån och restprodukter från tillverkningen av pappersmassa är också viktiga delar.  Det finns också speciellt odlad energiskog som främst består av snabbväxande vide samt energigrödor som odlas på åkermarker. I många delar av världen arbetar man med att få mer kunskap om bioenergi. Sverige är ett av de främsta länderna när det gäller modern användning och kunskap om bioenergi.

Gå tillbaka och läs mer om skogen

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt