Skogen ger jobb, fortsättning


Man kan till exempel bli maskinförare, skogsarbetare, skogstekniker, ingenjör i skog och träteknik, jägmästare, biolog, arkeolog, lantmätare, landskapsarkitekt, statistiker, ekonom, programmerare, kommunikatör eller marknadsförare.

Skogen ger också exportinkomster. Sverige exporterade under 2020 skogs- och skogsindustriprodukter till ett värde av 145 miljarder kronor. Det var tio procent av värdet av Sveriges totala export av varor. Det som vi exporterar mest är papper och papp. Sverige stod 2020 för åtta procent av den totala pap­persexporten i världen. Bara Tyskland, USA och Finland exporterade år 2019 mer än oss.

Export av plank och brädor ger också mycket pengar till Sverige. Vi har åtta procent av världens export av sågade trävaror. Endast Kanada och Ryssland exporterar mer än oss. De länder som vi exporterar mest till var 2019 Storbritannien, Egypten, Norge och Nederländerna.

Vi importerar också skogs- och skogsindustriprodukter. Under 2019 var importvärdet 42 miljarder kronor. Vi importerar alltså betydligt mindre skogs- och skogsindustriproduk­ter än vad vi exporterar. Det vi främst importerar är vissa pappers- och pappsorter, träskivor och massaved.

Gå tillbaka och läs mer om skogen

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt