Skogen och industrialismen, fortsättning


Virket användes till många saker förutom sågat virke, plank och bräder. Stubbar och rötter användes för att framställa tjära och vid järnframställning krävdes mycket virke för att göra träkol som eldades för att hetta upp järnmalmen. Näver användes för taktäckning och svedjebränning för att bilda ny åkermark.

All denna användning gjorde att skogen utarmades. Dessutom ökade befolkningen i antal. I vissa delar av Sverige försvann skogen helt och hållet. I sydvästra Sverige bildades stora ljunghedar. Men i takt med att skogen försvann ökade människornas insikt att skogen måste skötas så att ny skog kunde växa upp. 1903 fick vi en lag i Sverige där det stod att ny skog måste planteras då man avverkat skogen. Sveriges befolkning återplanterade nu skog och det var inte ovanligt att skolbarn fick hjälpa till med arbetet.

Gå tillbaka och läs mer om skogen

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt