Skogens ålder, fortsättning


Men träden växer fortfarande. Till slut når de en ålder då de inte växer alls och så småningom dör träden. Olika trädslag kan bli olika gamla. Tall växer längre än gran.

I skogsbruket avverkas träden innan de självdör. I norra Sverige brukar man avverka då träden är 90-120 år gamla och i södra Sverige när de är 70-100 år gamla. Nästan alla skogar i Sverige har under de senaste tvåhundra åren blivit avverkade på ett eller annat sätt.  En femtedel av våra skogar är äldre än 120 år.

Den vanligaste avverkningsmetoden är slutavverkning. Det innebär att man avverkar så gott som alla träd på en yta som man sedan planterar med nya träd. På det sättet så blir den nya skogen ganska likåldrig.

Storleken på skogsmark anges ofta i hektar:
100 x 100 meter = 10 000 m2 = 1 hektar (= 2 fotbollsplaner)

Gå tillbaka och läs mer om skogen

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt