Svedjebränning, fortsättning


Svedjebränning används även idag i en del utvecklingsländer och de har samma problem som vi hade i Sverige i slutet av 1800-talet. Man svedjar för att kunna odla mat och på många platser försvinner skogen för alltid. Det beror bland annat på att jordarna i regnskogen redan från början innehåller mycket lite näring. I regnskogen binds den största delen av näringen i träden. Försvinner skogen så försvinner också näringen och försvinner skogen och all växtlighet finns det inget som håller fast jorden. Vid kraftiga regn eller vindar forslas den lilla näringsrika jord som finns kvar bort. Det kallas erosion.

Gå tillbaka och läs mer om skogen

© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt