Gotland

Fakta om regionen


På Gotland bor drygt 57 000 människor. Av dem bor knappt hälften eller 42 procent utanför tätorterna. Knappt ¾-delar eller cirka 70 procent av Gotlands yta används till jord- och skogsbruk.

Mjölkkor är det vanligaste djuret hos bönderna på Gotland. Det finns drygt 200 gårdar med mjölkkor. Det finns faktiskt fler kor/nötboskap på Gotland än människor. Det beror på att marken lämpar sig bättre för bete än för spannmålsodling, det vill säga att kornas mat, gräs, växer mycket bra här. Av mjölken görs till exempel fil, smör och ost.

Det finns totalt ca 1500 gårdar på ön och förutom mjölkkor har bönderna grisar, lamm, värphöns eller hästar, odlar spannmål, potatis eller grönsaker. Det finns också mycket skog på Gotland.

LRF arbetar med skolan på en rad olika plan. Syftet är att informera elever och lärare om det svenska lantbruket och matproduktionen samt att skapa intresse för den gröna näringen så att den blir ett lockande och naturligt yrkesval. Många av våra 40 lokalavdelningar har egna besöksgårdar, som gärna tar emot besök. Kontakta oss för uppgifter om kontaktperson i respektive lokalavdelning.

Besöksgårdar och skolbesök


LRF Gotland bjuder in alla elever i årskurs fyra på ön till ett besök på en bondgård. Vår förhoppning är att alla fjärdeklassare skall få möjlighet att komma till en gård. Vi har bestämt oss för att ha besöken på våren, det som passar lärare och elever bäst. Klassen får en anvisad tid att vara på gården och visas runt med hjälp av en bonde. Besöket tar cirka två timmar och vi bjuder på korv och något att dricka. Vi kommer gärna ut till de anmälda klasserna innan gårdsbesöket. Det blir en timmes spännande information om lantbruk!  Besöket och informationen är kostnadsfritt. Tyvärr har vi ingen möjlighet att hjälpa till med transporter. 

Gotland

Kontaktuppgifter


Ansvarig för Bonden i skolans verksamhet på Gotland är:

Miriam Åkerström
tel: 010 184 44 45
miriam.akerstrom@lrf.se

LRF-Bonden

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt