Tillbaka till Växter

Vad är vall?

Vall är gräs och klöver som blir till foder till djuren. Många bönder som har djur odlar ofta vall, framför allt bönder som har kor. Vallen är Sveriges vanligaste gröda och odlas på nästan hälften av åkermarken.

Det finns flera sorters växter som passar som vall, exempelvis grässorter så som timotej, engelskt rajgräs och ängssvingel och olika vallbaljväxter som rödklöver, vitklöver och lusern. Blandningen av växter bestämmer bonden utefter markens förutsättningar och vilken mat som passar gårdens djur bäst. 

Vallskord (1)
Vall

Vallen är viktig i Sverige

Vallen är viktig i ett nordligt land som Sverige för den går att odla på platser där det inte går lika bra att odla mat till oss människor, framför allt i norra delarna av landet. Dessutom är den bra att varva spannmålsodlingen med för att minska mängden ogräs, risken för växtskadegörare och förbättra kvaliteten i jorden. Organismerna i marken gillar nämligen vall. Bonden kan därför varva mellan att odla olika typer av spannmål, ärter, oljeväxter och vall på samma åker från år till år, så kallad växtföljd. 

En sak som är speciellt för just vallen är att den går bra att odla på samma fält flera år i rad, till skillnad från exempelvis spannmål och oljeväxter som mår bäst av att varieras och odlas på olika fält.

Vallskord 3

Kan skördas flera gånger varje säsong

Till skillnad från exempelvis spannmål som man bara skördar en gång på hösten så kan vallen skördas upp till fem gånger varje sommar.

Hur många skördar bonden tar beror bland annat på vilket typ av foder djuret behöver, vädret och var i landet gården ligger och hur lång odlingssäsongen är. I södra Sverige är säsongen längre än i norra delen av landet så där hinner det växa upp flera gånger. Men det är även viktigt att fodret har rätt kvalité, vilket bland annat påverkas av när man skördar och hur många skördar man hinner ta under sommaren. 

Vallskord

Hur blir det foder?

Efter att slåttermaskinen klippt av gräset samlar man upp strängarna med gräs och slår in det i plast för att konserveras. Detta kallas ensilage och de vita bollarna som du ofta kan se liggandes på olika åkrar kallas ensilagebalar.

Vallen kan också ensileras i en silo som mer kan liknas vid en stor hög med gräs. Dessutom kan vallen skördas och bli hö, vilket kräver flera dagar med sol för att gräset ska bli ordentligt torrt för att kunna lagras.

Ibland låter man djuren beta på vallen efter att man har tagit in tillräckligt mycket mat för att klara vintern.