Jämtland

Fakta om regionen


Mjölk och kor av köttras är det vanligaste djuret hos bönderna i Jämtland. Det finns ungefär 140 gårdar med mjölkkor i länet. Andra bönder har hästar, höns, grisar eller lamm, odlar potatis eller grönsaker.

När våren och sommaren kommer får korna komma ut på grönbete, och det blir ju korna glada av förstås!
På sommaren ser man ofta stora vita bollar ute på bondens ägor, detta är ensilage, extra saftigt gräs som har plastas in och konserverats, som sedan kossorna äter under vinterhalvåret. Förutom ensilaget äter kossan kraftfoder (ungefär som att vi människor äter müsli) och lite hö. I Jämtland finns det ett mejeri i Östersund,  Arla.  För cirka hundra år sedan fanns det mejerierier i var och varannan by. I dag har många bönder en automatisk maskin, en robot som mjölkar kossan. Kossan går och ställer sig i mjölkningsboxen och sen sköter roboten mjölkningen. Av mjölken görs till exempel fil, smör och ost.

I Jämtlands län finns det också mycket skog. Många bönder äger förutom odlingsmark även skog. Bonden måste sköta om skogen genom att röja och gallra i skogen, och när den vuxit klart fälls träden (ca 80- 100 år ) . Genom att räkna toppskotten kan man få en uppskattning av hur gammal plantan är. Det går även se att stammen blir tjockare för varje år. Det beror på att det varje år mellan barken och veden växer ut lite mer ved och lite mer bark. De vanligaste trädslagen är tall och gran. Med trä kan man göra mycket, till exempel träplankor att bygga hus med, men även möbler, papper då främst köks,  toa – tidningspapper  och mycket annat.

Vill du lära dig mer om skog? Titta då in på Skogen i Skolans hemsida.

 

Besöksgårdar Jämtland


Vill du lära dig mer om Jord och skogsbruk? Kanske besöka en bonde och se alla djur, maskiner odlingar och hur det går till innan mjölken hamnar i tetrapaken i butiken? Har inte skolan möjlighet att åka ut på ett gårdsbesök? Då kan vi istället erbjuda ”Bonde i skolan” – då bonden kommer till skolan och berättar om sin vardag! 

LRF Jämtland har tjugotalet besöksgårdar.  Hit välkomnas alla typer av grupper: skolklasser, företagsgrupper, pensionärer, invandrare och andra intresserade. LRF Jämtland arbetar för att stärka kommunikationen mellan konsumenter och producenter, för att skapa ökad förståelse för näringen.

Ko på bete

Kontaktuppgifter


Ansvariga för Bonden i skolans verksamhet i Jämtland är:

Verksamhetsutvecklare, Mona Thorsson
010-184 44 49
mona.thorsson@lrf.se 

LRF-Bonden

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt