Mälardalen

Fakta om regionen


I Mälardalen, alltså Västmanland, Uppsala och Stockholms län, finns många olika djur och växter och stora variationer i landskapet på landsbygden, allt från öppna landskap med betande djur i Stockholms skärgård till Bergslagens djupa skogar. Allra vanligast om man är bonde i Mälardalen är att man odlar växter, som exempelvis de fyra sädesslagen vete, havre, råg eller korn. De kan du se växa på åkrarna. Bland djuren är kycklingar, grisar och kor vanligast och från dem får vi ägg, kött, mjölk – och gödsel till åkrarna. I stora delar av vår region är det vanligt att bönderna har egen skog som de tar hand om och gör energi av. 

Kalendarium


Med hänvisning till rådande läge med covid-19 har LRF Mälardalen tagit beslut om att ställa in samtliga fysiska Bonden i skolan-evenemang och gårdsbesök på plats under 2021.

Istället planerar vi för ett digitalt gårdsbesök för lärare den 5 maj, läs mer om det här.
Vi planerar även ett digitalt gårdsbesök för elever i oktober, vi återkommer med information om det längre fram.

Mälardalen

Kontaktuppgifter


Välkomna att träffa bönder i Mälardalen, både på gården och i skolan. Kontakta gärna oss på LRF Mälardalen så får du veta mer:

Helena Isaksson, verksamhetsutvecklare skol- och konsumentkontakt
Tel:072-981 12 69
E-post: helena.isaksson@lrf.se

Anna Lindgren, projektledare Bonden i skolan i Mälardalen
Tel: 010-184 42 04
Mobil: 076-696 68 25
E-post: anna.lindgren@lrf.se

LRF-Bonden

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt