Mälardalen

Fakta om regionen


I Mälardalen, alltså Västmanland, Uppsala och Stockholms län, finns många olika djur och växter och stora variationer i landskapet på landsbygden, allt från öppna landskap med betande djur i Stockholms skärgård till Bergslagens djupa skogar. I Stockholms skärgård finns det också över 30 000 öar, 200 av dem är bebodda och på några öar finns det små skärgårdsjordbruk.

Allra vanligast om man är bonde i Mälardalen är att man odlar växter, som exempelvis de fyra sädesslagen vete, havre, råg eller korn. De kan du framför allt se växa på åkrarna på de platser där det är ganska slät mark med plats för stora, platta åkrar. Där är det lättare för maskinerna att köra. Bland djuren är kycklingar, grisar och kor vanligast och från dem får vi ägg, kött, mjölk – och gödsel till åkrarna. I Stockholms län finns det också många hästar, där finns det faktiskt fler hästar än kor! I stora delar av vår region är det vanligt att bönderna har egen skog som de tar hand om och gör plank, bräder, papper och energi av. 

Längs den stora sjön Mälaren är klimatet särskilt milt tack vare att vattnet värmer upp marken runt omkring. Där finns det därför även flera äppelodlare som ofta gör must av äpplena. I landskapet odlas också grönsaker och blommor i stora växthus. Många bönder nära städerna arbetar också med annat utanför gården, som till exempel snöröjning och köra grävmaskin.

I de delar av Mälardalen där åkrarna är lite mindre finns det fler gårdar med djur, oftast kor. Lantbrukare som har kor odlar mycket vall och spannmål för att ge som foder till sina djur. På sommaren betar korna av gräset. Vall är gräs som odlas för att användas som mat till djuren på vintern. Korna får också ensilage när de är inne i lagården. Det är konserverat gräs som förvaras lufttätt i en silo eller i plastade rundbalar. Det är de man ofta ser som stora vita marshmallows ute på fälten.

 

Kalendarium


Med hänvisning till rådande läge med covid-19 har LRF Mälardalen tagit beslut om att ställa in samtliga fysiska Bonden i skolan-evenemang och gårdsbesök på plats under 2021.

Den 15–19 november genomfördes vi stället en digital aktivitet som vi kallar för Bonden i skolan-veckan. För er som inte hade möjlighet att delta under veckan har fortfarande en chans då vi har ordnat så att plattformen finns tillgänglig ända fram till jul. Det innebär att du och dina elever har möjlighet att ta del av plattformens innehåll fram till den 22 december. Där får ni ta del av spännande fakta, filmer, uppdrag och kluriga quiz om bonden, djuren och naturen. Läs mer här.

Mälardalen

Kontaktuppgifter


Välkomna att träffa bönder i Mälardalen, både på gården och i skolan. Kontakta gärna oss på LRF Mälardalen så får du veta mer:

Helena Isaksson, verksamhetsutvecklare skol- och konsumentkontakt
Tel:072-981 12 69
E-post: helena.isaksson@lrf.se

Anna Lindgren, projektledare Bonden i skolan i Mälardalen
Tel: 010-184 42 04
Mobil: 076-696 68 25
E-post: anna.lindgren@lrf.se

LRF-Bonden

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt