Norrbotten

Fakta om regionen


Att ha mjölkkor eller kor och kalvar för köttproduktion är det vanligaste hos bönderna i Norrbotten. Utöver dessa så finns det gårdar med grisar, får och lamm och hönor i Norrbotten. En del bönder odlar havre, korn, potatis, morötter andra grönsaker, jordgubbar eller vinbär.

Det passar bra att ha kor i Norrbotten för att deras mat, gräs, växer mycket bra här. Med bra mat i magen kan korna ge mycket kött och god mjölk till människorna. Av mjölken görs till exempel fil, smör och ost. Det är för kort odlingssäsong i Norrbotten för att odla till exempel vete, som man kan göra till mjöl och baka bullar av.

Norrbotten är ett län med mycket skog. Mer än hälften av hela Norrbottens markyta täcks av skog! Många bönder äger förutom åkermark även skog. Bonden måste sköta om skogen noga och när den vuxit klart fälls träden och efter det planteras en ny skogsplanta. De vanligaste trädslagen är tall och gran. Med trä kan man göra mycket, till exempel träplankor att bygga hus med, men även möbler, papper och mycket annat. 

Besöksgårdar Norrbotten


Vill din skolklass lära sig mer om de gröna näringarna? Kanske besöka en bonde och se djur, maskiner, odlingar och hur det går till innan mjölken hamnar i tetrapaken i butiken? kontakta Maria Lindström, LRF Norrbotten eller se kontaktuppgifter till en del gårdar här.

Norrbotten

Kontaktuppgifter


Maria Lindström, LRF Norrbotten
010-18 44 419
maria.lindstrom@lrf.se

Här nedan finner du även länkar till:
LRF Norrbotten
Grans Naturbruksgymnasium
Kalix Naturbruksgymnasium

LRF-Bonden

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt