Örebro

Fakta om regionen


I Örebro län finns bönder som producerar mjölk, kött, ägg, spannmål, oljeväxter som raps och lin, frukt, bär, potatis och grönsaker.

I Örebro län bor drygt 280 000 människor. Av dem bor 17 procent utanför tätorterna. Landytan är drygt 850 000 hektar. Ett hektar är 10 000 kvadratmeter, ungefär lika stort som två fotbollsplaner. Cirka 80 procent används till jord- och skogsbruk, vilket är betydligt mer än i landet som helhet. År 2010 fanns det runt 115 000 hektar jordbruksmark som brukades av 2 500 företag.

Det finns här 590 000 hektar skog som sedan blir till papper, plankor och energi som vi kan värma våra hem med. En bonde kan ha flera olika delar i sitt företag. Till exempel kan bonden vara både mjölkbonde och skogsbonde samtidigt.

Besöksgårdar Örebro


Vill du lära dig mer om de gröna näringarna? Kanske besöka en bonde och se alla djur, maskiner, odlingar och hur det går till innan mjölken hamnar i butiken? Det har du möjlighet att göra via LRF Örebro besöksgårdar. Hit välkomnas alla typer av grupper, mellanstadieklasser, pensionärer, invandrare och andra intresserade. 

LRF Örebro arbetar för att stärka kommunikationen mellan konsumenter och producenter, för att skapa ökad förståelse för de gröna näringarna. 

Här hittar du alla våra besöksgårdar!

Örbro traktor

Kontaktuppgifter


Ansvarig för Bonden i skolans verksamhet i Örebro är:

Therése Staffansson
Verksamhetsutvecklare, skolkontakt
e-post: therese.staffansson@lrf.se tel: 010-184 45 25

LRF-Bonden

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt