Östergötland

Fakta om regionen


I Östergötland finns omkring 3 600 bönder. Bönderna har grisar, kor, höns, kycklingar, får, lamm, hästar och andra bondgårdsdjur. De odlar också spannmål, oljeväxter som raps och lin, grönsaker, potatis, frukt och bär. Speciellt för Östergötland är att här finns flest värphöns i hela Sverige och att en stor andel av matpotatisen som äts i Sverige odlas här.

Traditionen med ett högt mekaniserat och effektivt lantbruk har gett upphov till att tre av landets kända lantbruksmaskintillverkare finns här, Väderstadverken, Ivarssons i Metsjö AB och Gothia Redskap.

Östergötland sägs ibland vara ett Sverige i miniatyr. Här finns både skogs- mellanbygds- och slättlandskap, sjö och hav. Variationen gör landskapet rikt på det mesta som skog, mark och vatten kan ge. I skärgården och i eklandskapet söder om Linköping finns smått unika betesmarker.

I Östergötlands län bor knappt 430 000 människor. Av dem bor 16 procent utanför tätorterna, vilket är i nivå med riksgenomsnittet på 15 procent. Varje jordbruksföretag gör att i genomsnitt 2,7 personer har jobb. Landytan är nästan 1,1 miljon hektar. Ett hektar är 10 000 kvadratmeter, ungefär lika stort som två fotbollsplaner. Cirka 80 procent av landytan används till jord- och skogsbruk, vilket är betydligt mer än i Sverige som helhet. Lite drygt halva länets yta, 620 000 hektar, är täckt av skog som sedan blir till papper, plankor och energi som vi kan värma våra hem med. En bonde kan ha flera olika delar i sitt företag. Till exempel kan bonden vara både mjölkbonde och skogsbonde samtidigt.

Besöksgårdar Östergötland


Vill du lära dig mer om de gröna näringarna? Kanske besöka en bonde och se alla djur, maskiner, odlingar och hur det går till innan mjölken hamnar i butiken? Det har du möjlighet att göra via LRF Östergötlands besöksgårdar. Hit välkomnas alla typer av grupper, mellanstadieklasser, pensionärer, invandrare och andra intresserade. LRF Östergötland arbetar för att stärka kommunikationen mellan konsumenter och producenter, för att skapa ökad förståelse för de gröna näringarna.

Här hittar du alla våra besöksgårdar!

Östergötland

Kalendarium


Aktuella datum:

Ingenting just nu.

Skog Östergötland

Kontaktuppgifter


Ansvarig för Bonden i skolans verksamhet i Östergötland är:

Therése Staffansson
Verksamhetsutvecklare, skolkontakt
e-post: therese.staffansson@lrf.se, tel: 010-184 45 25
LRF-Bonden

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt