Skåne

Fakta om regionen


I Skåne län bor drygt 1,2 miljoner människor. Av dem bor 11 procent utanför tätorterna. Landytan är drygt 1 miljon hektar och cirka 80 procent används till jord- och skogsbruk

År 2010 fanns det runt 500 000 hektar jordbruksmark som brukades av 9 300 företag. Varje jordbruksföretag sysselsatte direkt i genomsnitt 2,8 personer. Jordbruket omsatte 2009 mer än 16 miljarder kronor. 2014 är omsättningen troligen högre då värdet på jordbruksråvaror var förhållandevis låga 2009. Det finns här knappt 400 000 hektar skog varav hela 77 procent brukades som familjeskogsbruk.

Skåne är också den regionen där företrädesvis den största sockerbetsodlingen finns, samt det enda kvarvarande sockerbruket dit alla sockerbetor levereras för att bli socker. Fabriken ligger i Örtofta. Mycket grönsaker och rotfrukter odlas också i Skåne och på Bjärehalvön brukar den tidigaste potatisen skördas varje år. I Skåne handlar väldigt mycket om maten och så klart den lokalproducerade, vilket man gärna visar upp genom att anordna Matvandringar, matrundor, skördefester m.m. under året.

Landskapsblomma är prästkrage och landskapsdjur är Kronhjorten

Kontaktuppgifter


Vill du träffa en bonde? 

Kontakta Ingrid Jönsson, Barn och ungdomskommunikatör LRF Skåne:
0708 250538,ingrid.63@telia.com

LRF-Bonden

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt