Södermanland

Fakta om regionen


I Sörmlands län finns bönder som producerar både mjölk, kött, ägg, spannmål, frukt, bär, potatis och grönsaker. Här finns lantbruksområden, skogsbygd, mellanskogsbygd, kust och insjöar.

I Södermanlands län bor drygt 270 000 människor. Av dem bor 18 procent utanför tätorterna. Landytan är drygt 610 000 hektar och cirka 80 procent används till jord- och skogsbruk. Ett hektar är 10 000 kvadratmeter, ungefär lika stort som två fotbollsplaner. År 2010 fanns det runt 144 000 hektar jordbruksmark som brukades av drygt 3 000 företag.

Det finns här 344 000 hektar skog som sedan blir till papper, plankor och energi som vi kan värma våra hem med. En bonde kan ha flera olika delar i sitt företag. Till exempel kan bonden vara både mjölkbonde och skogsbonde samtidigt.

Besöksgårdar Sörmland


Vill du lära dig mer om de gröna näringarna? Kanske besöka en bonde och se alla djur, maskiner, odlingar och hur det går till innan mjölken hamnar i butiken? Det har du möjlighet att göra via LRF Södermanland besöksgårdar. Hit välkomnas alla typer av grupper, mellanstadieklasser, pensionärer, invandrare och andra intresserade.
LRF Södermanland arbetar för att stärka kommunikationen mellan konsumenter och producenter, för att skapa ökad förståelse för de gröna näringarna.

Här hittar du våra besöksgårdar!


Ko

Kalendarium


Aktuella datum:

Ingenting just nu

Lärare får och flicka

Kontaktuppgifter


Ansvarig för Bonden i skolans verksamhet i Södermanland är:

Therése Staffansson
Verksamhetsutvecklare, skolkontakt
e-post: therese.staffansson@lrf.se, tel: 010-184 45 25 

LRF-Bonden

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt