Sydost

Fakta om regionen


Det finns många olika sorters företagare inom lant- och skogssektorn i våra tre landskap. På Öland, där klimatet är varmare och solen skiner mycket, går det extra bra att odla många specialprodukter, till exempel bruna bönor. Det har du kanske ätit tillsammans med fläsk i skolan någon gång. Det finns också väldigt många kor på Öland, fler kor än människor faktiskt.

I Kalmar län ligger gårdarna tätt, och här finns en tradition av mjölkgårdar sedan lång tid tillbaka. Blekinge har ett varierande landskap med både skog, odling och långsträckt kust. Här är trädgårdsnäringen stor, det finns mycket vilt samt fiske längst kusterna. Kronobergs län kännetecknas av småbrutet landskap, där skog varvas med åker- och hagmark.

Kycklingen du äter är kanske uppväxt på en gård nära dig. De flesta svenska kycklingbönderna hittas i Småland och Blekinge eftersom här finns slakteri och foderfabrik. Även äggen du äter till frukost eller har i pannkaksmeten kanske också kommer från vår region. Här finns många hönor som värper.

Det är tack vare bönderna som det inte bara är skog i inlandet. Djuren betar och håller en del av landskapet öppet. Gårdarna har blivit färre men de som är kvar blir istället större med många djur, men det finns också många små gårdar runt om i regionen. En småskalig livsmedelsförädling växer fram med småskaliga mejerier, bryggerier och slakterier runt om i våra län.

Att det finns mycket skog i inlandet märker du om du färdas genom Småland och Blekinge. Skogen odlas också men det tar ungefär 70 år innan skogsbrukaren kan skörda sin skog. Då blir stockarna till brädor på sågverk eller till pappersmassa på massabruken i Mönsterås och Mörrum.

Inne i Småland kan en bonde ha många hagar utspridda med skog emellan. Vildsvinen är många och ger sig gärna ut på fälten och äter upp grödan. Det kan också bli svårt för fårägarna att skydda alla får när vargen kommer!

Besöksgårdar Sydost


Vill du lära dig mer om de gröna näringarna? Kanske besöka en bonde och se alla djur, maskiner odlingar och hur det går till innan mjölken hamnar i butiken? Det har du möjlighet att göra via LRF Sydosts besöksgårdar. Hit välkomnas skolklasser och andra intresserade grupper. Det svenska jord- och skogsbruket är ett levande läromedel och en fantastisk resurs. Vi i LRF Sydost vill ge alla barn och ungdomar chansen att få möta den svenska bonden och ta del av livet på en gård, men också få en djupare förståelse för hur maten blir till och vad som krävs för att producera den på ett bra sätt. Kontakta oss information om våra besöksgårdar.

Ko-6

Kontaktuppgifter


Rose-Marie Winqvist
010-184 44 96

rose-marie.winqvist@lrf.se

LRF-Bonden

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt