Västerbotten

Fakta om regionen


Mjölkkor är det vanligaste djuret hos bönderna i Västerbotten, och ganska många föder också upp kalvar. Det finns ungefär 200 gårdar med mjölkkor, de flesta ligger i Skellefteå, Robertsfors och Umeå. En del bönder har hästar, grisar eller får, odlar potatis eller grönsaker.

Det finns många mjölkkor i Västerbotten för att kornas mat, gräs, växer mycket bra här. Med bra mat i magen kan korna ge mycket och god mjölk till människorna. Av mjölken görs till exempel fil, smör och ost. Västerbotten har en egen ost – Västerbottensosten - som är mycket känd.
Det är för kallt för att odla till exempel vete, som man kan göra till mjöl och baka bullar av.

Västerbotten är ett län med mycket skog. Mer än hälften av hela Västerbottens yta täcks av skog! Många bönder äger förutom odlingsmark även skog. Bonden måste sköta om skogen och när den vuxit klart fälls träden. De vanligaste trädslagen är tall och gran. Med trä kan man göra mycket, till exempel träplankor att bygga hus med, men även möbler, papper och mycket annat.

Besöksgårdar


Vill du lära dig mer om de gröna näringarna? Kanske besöka en bonde och se alla djur, maskiner odlingar och hur det går till innan mjölken hamnar i tetrapaken i butiken?

Det har du möjlighet att göra via LRF Västerbottens besöksgårdar. Hit välkomnas alla typer av grupper: skolklasser, pensionärer, invandrare och andra intresserade.

LRF Västerbotten arbetar för att stärka kommunikationen mellan konsumenter och producenter, för att skapa ökad förståelse för de gröna näringarna. 

Klicka här för att komma till gårdarna.

Besöksgårdar i Västerbotten

Kontaktuppgifter


Ansvarig för Bonden i skolans verksamhet i Västerbotten är:

Verksamhetsutvecklare, Annika Häggmark, 010-18 44 181, annika.haggmark@lrf.se

Kontaktuppgifter

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt