Tomater Olika Farger. Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera i Blekinge?

I Blekinge finns det många olika typer av lantbruksmiljöer. Här finns kustlandet, odlingslandskapet och skogslandet, vart och ett med sina speciella förutsättningar. Visste du att Blekinge kallas för Sveriges trädgård? Man brukar säga det eftersom Blekinge har så bra klimat för att odla mycket frukt, grönsaker och bär. 

I Blekinge har jordbruk och fiske alltid har haft stor betydelse. Här bor mindre än två procent av landets befolkning, men det produceras så mycket som fem procent av Sveriges frukt och grönsaker, närmare tjugo procent av landets kyckling, drygt fyra procent av hjortköttet och potatisen. Det fiskas även mycket fisk. Det finns goda naturliga förutsättningar i länet med ett milt klimat för odling av frukt, bär och grönsaker, potatis och spannmål och rikligt med naturbetesmarker för nöt, lamm och hjortuppfödning, men även gris. En annan fördel för Blekinge är att det ligger så långt söderut, så odlingssäsongen är längre här än i norra delarna av landet.

Kal. Klicka för att se visa hela bilden.

Blekinge i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 1 200 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 3 400 människor som jobbar med jordbruket (166 000)

- 25 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 16 000 får (510 000)
- 36 000 grisar (1 390 000)
- 92 000 höns (7 900 000)
- 1 500 hästar (355 000)