Hastar I Hage. Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera i Dalarna?

Härifrån kommer Sveriges mest kända varumärke, Dalahästen! Det är ingen slump, hästarna var en viktig del av det gamla bondesamhället, som redskap på åkern, i gruvdriften såväl som transportmedel. Idag finns en hel del hästar för sport och hobby. Gustafskorven som är unik i sitt slag, gjord på hästkött, produceras i Dalarna.

Mjölkkor och kor för att producera kött, så kallade köttdjur, finns det mycket av i Dalarna tack vare bra förutsättningar att odla vall, alltså gräs, som blir mat åt djuren. Antalet får har på senare tid ökat och i fjälltrakterna finns rennäringen. Dalarna har en stark tradition med fäbodbruk och har fortfarande flera levande fäbodar under somrarna. Höns och grisar finns det också i Dalarna, men inte lika förekommande som i södra Sverige.

Bara ca 4 procent av landytan i Dalarna är åkermark och den främsta odlingen ligger längs Dalälven. Den största grödan som odlas på åker är vall som är olika gräsväxter. Vallen används både som beten eller skördas och blir till foder till djuren. Både kor, hästar, får och även grisar kan äta vall, men det kan inte människor göra. Vallen ger även mat och energi till daggmaskar, svampar och bakterier i marken. Korn, havre, vete och grönfoderväxter är vanliga och även råg, ärtor, åkerböna och oljeväxter. Dalarna är en riktig potatisregion, 5:e störst i Sverige. Grönsaksodlingen är liten men Dalarna är ett av länen med mest ekologisk odling.

Skog Dalarna. Klicka för att se visa hela bilden.

Skogen

I Dalarna är cirka 80 % av landytan skogsmark. Många bönder äger förutom odlingsmark även skog. Bonden måste sköta om skogen och när den vuxit klart fälls träden. De vanligaste trädslagen är tall, gran och björk.  Av skogens träd kan man göra många produkter, till exempel träplankor att bygga hus med, möbler, papper till tidningar och påsar. I Dalarna finns finns flera industrier som förädlar olika trädprodukter och ger jobb till många i länet.

Far På Bete. Klicka för att se visa hela bilden.

Dalarna i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 1 800 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 4 800 människor som jobbar med jordbruket (166 000)

- 30 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 15 000 får (510 000)
- 6 200 grisar (1 390 000)
- 77 000 höns (7 900 000)
- 2 800 hästar (88 000)