Vallskord. Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera i Gävleborg?

Den största grödan som odlas på åker är vall, den odlas på så mycket som 70% av all åkermark i länet. Vallen är gräsväxter som används som beten eller skördas och blir till foder till djuren, till exempel kan det konserveras i stora vita balar som ni kan se ute på fälten. Det konserverade gräset heter ensilage. Vallen ger inte bara mat till djuren utan ger även mat och energi till daggmaskar, svampar och bakterier i marken. 

Det odlas också en del korn, havre, vete och grönfoderväxter. Även råg, åkerböna, oljeväxter, potatis och trädgårdsväxter finns på flera gårdar. Spannmålen odlas framför allt på platser där det finns plats för större och platta åkrar, för där går det lättare att köra med stora maskiner som till exempel skördetröskan. Vallen går däremot bra att odla på mindre åkrar som finns mellan alla skogar och berg.

Eftersom det passar bra att odla vall här så finns det också ganska många kor, men även en hel del får.

Skog Dalarna. Klicka för att se visa hela bilden.

Skogen

Gävleborg är Sveriges skogstätaste län eftersom 82 % av länets landyta används för skogsbruket. Av skogens träd kan man göra mycket produkter till exempel träplankor att bygga hus med, möbler, papper till tidningar och påsar. I Gävleborg finns fabrik där det görs flaskor och tandkrämstuber av fiber som tas fram från träden.

Jordbruket och annan odling (t.ex frukt och grönsaker) använder bara ungefär 4 % av landytan.

Kor Narbild. Klicka för att se visa hela bilden.

Gävleborg i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 1 900 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 5 400 människor som jobbar med jordbruket (166 000)

- 41 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 15 500 får (510 000)
- 64 000 höns (7 900 000)
- 2 600 hästar (355 000)