Far På Bete. Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera på Gotland?

Det finns faktiskt ungefär lika många får och kor/nötboskap på Gotland som människor. Det beror bland annat på att marken lämpar sig bättre för vallodling (gräs som blir till foder till djuren) och bete än för spannmålsodling, det vill säga att djurens mat växer mycket bra här. Av mjölken från korna görs till exempel fil, smör och ost. Gotland är kända för sina får och det finns till och med en fårras som heter just Gotlandsfår, de känner man igen på den lockiga silveraktiga/grå pälsen.

Det finns totalt ca 1300 gårdar på ön, ungefär 140 av den är gårdar med mjölkkor. Förutom mjölkkor och får har bönderna grisar, höns eller hästar, odlar spannmål, potatis eller grönsaker. Det finns också mycket skog på Gotland.

Cirka 70 procent av Gotlands yta används till jord- och skogsbruk.

Mjolkkor Bete 2. Klicka för att se visa hela bilden.

Gotland i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 1 300 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 3 700 människor som jobbar med jordbruket (166 000)

- 58 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 60 000 får (510 000)
- 40 000 grisar (1 390 000)
- 184 000 höns (7 900 000)
- 1 700 hästar (88 000)