Kor I Vatten Halland. Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera i Halland?

Nästan hälften av all mark i Halland är täckt med skog, medan en tredjedel är jordbruksmark. Halland är ett viktigt jordbrukslän i Sverige. Klimatet i Halland är bra och därför odlar vi mycket grönsaker, potatis och spannmål, exempelvis korn, havre och vete. Det finns många trädgårdsföretag som ser till att det odlas grönsaker i länet och det finns många platser att besöka och bo på.

Bönderna här har många djur, framför allt kor men även grisar, får, höns och hästar. Allra viktigast är mjölkproduktionen. De halländska korna mjölkar mer än alla andra kor i Sverige och än i alla andra länder utom Israel och USA. Från en enda kossa får man cirka 10 ton mjölk varje år. Av mjölken gör vi bland annat smör, ost och grädde. I Halland finns två stora mejerier, Kvibille som gör ost och Arla i Falkenberg som gör keso.

Många halländska bönder föder upp grisar. Det passar bra eftersom grisar ofta äter en del spannmål, och det går bra att odla spannmål i Halland. Därför kan många bönder odla fodret själva. Köttet används för bland annat tillverkning av cirka 300 000 julskinkor per år. Det är också vanligt med kycklingar, lamm och nötdjur som ger oss gott kött, och med hönor som värper ägg. Dessutom får vi fler och fler hästföretag i länet.

Om man åker inåt landet, bort från kusten, så finns det mycket skog. Hylte är den enda kommunen i länet som inte ligger vid havet och där är skogsbruket viktigast. I kommunen finns ett stort pappersbruk som gör tidningspapper av skogen. Man kan också göra plankor, möbler med mera.

Gris 2. Klicka för att se visa hela bilden.

Halland i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 2 800 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 8 400 människor som jobbar med jordbruket (166 000)

- 86 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 26 000 får (510 000)
- 130 000 grisar (1 390 000)
- 916 000 höns (7 900 000)
- 4 400 hästar (355 000)