Vallskord (1). Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera i Jämtland?

Jämtlands län är Sveriges näst största län till ytan och som omfattar huvuddelen av landskapen Jämtland och Härjedalen samt delar av Ångermanland och Hälsingland. Här finns natur med höga fjäll och djupa skogar. Mitt i Jämtland vid den mytomspunna sjön Storsjön ligger Östersund, som är den största staden i länet.

Jämtland finns goda förutsättningar för ett hållbart jordbruk. Gott om vatten, bördiga jordar, förhållandevis milt inlandsklimat och långa, ljusa sommarnätter gör att det passar bra att odla vall här, alltså gräs som blir till foder till djuren. Av all mark som bönderna odlar på i Jämtland så odlas det vall på närmare 90 % av den. Eftersom det passar bra att odla mat till djuren så innebär det att det också passar bra att ha mjölk- och köttproduktion i Jämtland. I Östersund finns också Arlas mejeri som tar hand om mjölken som produceras.

I övrigt odlas spannmål till foder, potatis och mindre ytor med bär och grönsaker. Utöver idisslare finns i länet även några gårdar med gris- eller äggproduktion. Eftersom det finns bra förutsättningar att ha kossor i Jämtland så innebär det att det även finns gott om naturlig gödsel att sprida på åkrarna. Gödseln ger växterna näring så att de växer bättre. Eftersom det finns gott om gödsel så innebär det också att det finns goda förutsättningar att odla ekologiskt foder, eftersom man måste använda just naturligt gödsel i ekologisk odling. Jämtland har faktiskt störst andel ekologisk vallodling i hela Sverige.

Mjolkko Portratt. Klicka för att se visa hela bilden.

Jämtland i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 1 300 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 3 400 människor som jobbar med jordbruket (166 000)

- 30 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 8 900 får (510 000)
- 1000 grisar (1 390 000)
- 19 000 höns (7 900 000)
- 1 200 hästar (88 000)