Kor Pa Vag Hem. Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera i Kalmar?

Kalmar är ett mycket långsträckt län längs med Östersjön, som ger förutsättningar för olika former av att producera mat och livsmedel. Kalmar län har en lång historia av livsmedelsproduktion och vissa områden har man varit extra bra på bland annat kött och mjölkproduktion. Sveriges största slakteri finns här, och vi har också ett mejeri där de svenska klassikerna, Herrgård, Svecia, Präst och Greve ost, produceras.

Med endast 2,4 procent av landets befolkning står Kalmar län för 95 % av bönorna, en fjärdedel av kycklingen och mer än en tiondel av äggen, mjölken och nötköttet. Visste du att kycklingen du äter kan vara uppväxt på en gård här. Många svenska kycklingbönder hittar du i detta län eftersom det finns slakteri och foderfabriker här. 

Mjolkkor Bete 2. Klicka för att se visa hela bilden.

Öland

Öland är en del av Kalmar län men ön har speciella odlingsförutsättningar. Här finns det både bra jordar och varmt klimat med mycket sol, det gör att det går extra bra att odla olika grönsaker men även många specialprodukter, till exempel bruna bönor. På Öland finns det många betande djur, särskilt kor och man producerar mycket mjölk. Det finns faktiskt fler kor än människor på Öland. 

"Södra Ölands odlingslandskap" är ett av Unescos världsarv, och det är en plats där det finns någonting alldeles speciellt – något som inte finns någon annanstans i världen och på Öland är det de speciella radbyarna, åkrarna, Stora alvaret och sjömarkerna som är så speciella att de blivit klassade som ett världsarv. Det finns lämningar som visar hur man har brukat jorden på Öland ända sen stenåldern.

Hona. Klicka för att se visa hela bilden.

Kalmar i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 2 800 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 8 800 människor som jobbar med jordbruket (166 000)

- 143 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 35 000 får (510 000)
- 85 000 grisar (1 390 000)
- 1 600 000 höns (7 900 000)
- 4 000 hästar (355 000)