Kalv. Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera i Kronoberg?

Kronoberg är ett län med mycket skog. Men mellan skogarna så finns det många åkrar, men de är lite utspridda och inte lika stora som i plattare odlingslandskap som till exempel i Västra Götaland, Östergötland eller Skåne. Marken är dessutom ganska stenig i Kronoberg, vilket gör det lite svårare att köra med maskiner på vissa platser. Det finns också många sjöar i Kronoberg. Den här landskapstypen som finns i länet passar bra att odla vall (gräs) som blir mat till djuren. Det odlas vall på så mycket som 80 % av all åkermark! 

Det är tack vare djuren på gårdarna som det inte bara finns skog i landskapet utan djuren betar och håller en del av landskapet öppet. Eftersom det är så mycket skog så odlas det mindre spannmål här, men däremot kan bonden ha många utspridda hagar med skog emellan. 

Mjolkkor Bete 2. Klicka för att se visa hela bilden.

Kronoberg i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 2 000 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 5 200 människor som jobbar med jordbruket (166 000)

- 63 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 22 000 får (510 000)
- 16 000 grisar (1 390 000)
- 210 000 höns (7 900 000)
- 2 900 hästar (355 000)