Rag. Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera i Örebro?

Även om Örebro är ett ganska litet län till ytan, så odlas det mycket här. Det finns områden med bördig slättmark som passar bra att odla spannmål på. Med det menar vi att det är bra jordtyp och bra förhållanden som gör att spannmålet växer bra och det finns stora, platta åkrar som det fungerar bra att köra maskiner på.

Om man tittar på landskapet Närke istället så är faktiskt Närke det landskap där andelen spannmål på åkermarken är som störst, man odlar spannmål på lite mer än hälften (54 procent) av all åkermark. På ungefär en fjärdedel (25 procent) av all åkermark odlar man vall på (gräs som blir till foder till djuren). Det är ovanligt lite, det är faktiskt bara i Närke och Skåne som man odlar vall på så liten andel av åkermarken. Det kan jämföras med landskap som Jämtland där man odlar vall på ungefär 90 procent av all åkermark.

Att det skiljer sig mycket beror på att förutsättningarna att odla spannmål och vall skiljer sig åt och passar olika bra på olika platser, till exempel på grund av olika jordtyper, klimat och hur landskapet ser ut. Till exempel är det bra för de stora maskinerna när det är stora, platta åkrar när man odlar spannmål. Det finns det till exempel i Örebro och på många platser i södra delarna av landet. De flesta spannmålssorterna kräver också en längre odlingssäsong vilket gör att de inte hinner mogna under den korta säsongen i norra delarna av landet. Där passar det istället bättre att odla vall, som växer klart snabbare.

Far Inomhus. Klicka för att se visa hela bilden.

Örebro i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 2 100 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 5 700 människor som jobbar med jordbruket (166 000)

- 32 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 16 000 får (510 000)
- 45 000 grisar (1 390 000)
- 195 000 höns (7 900 000)
- 3 000 hästar (88 000)