Rapsaker. Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera i Skåne?

Jordbruksmarken i Skåne passar mycket bra för att kunna odla exempelvis de fyra sädesslagen vete, korn, råg och havre. Det passar så bra tack vare att det finns stora platta åkrar där de stora maskinerna kan köra, men framför allt för att det är så bra jordkvalitet på många platser i Skåne. Men det finns även gott om betesmark för till exempel kor och får. 

En annan viktig gröda är vall, det är gräs som blir mat till djur. Men det finns även en stor odling av olika kålsorter, frukt och bär. Över 70 procent av alla bär och frukter som produceras i Sverige kommer från Skåne.

Skåne är också den region där den största sockerbetsodlingen finns, samt det enda kvarvarande sockerbruket dit alla sockerbetor levereras för att bli socker. Fabriken ligger i Örtofta. Mycket grönsaker och rotfrukter odlas också i Skåne och på Bjärehalvön brukar den tidigaste potatisen skördas varje år.

Eftersom Skåne ligger så långt söderut så blir det vår tidigare här än i resten av Sverige. Det gör att man kan så på fälten tidigare och har därför en längre odlingssäsong än i norra Sverige. Bönderna kan därför odla saker i Skåne som tar längre tid på sig att mogna. 

Mjolkko Stall. Klicka för att se visa hela bilden.

Många behövs för att det ska bli mat

På den skånska landsbygden finns det också många fler företagare som arbetar med yrken som har en stark koppling till jorden, skogen och landsbygdens miljö. För att lantbrukets djur ska må bra och vara friska behövs det till exempel veterinärer och djurskötare och det krävs att man har ett bra djuröga och ett intresse för att arbeta med djur.

I Skåne är maten väldigt viktig och den intresserar många vilket man gärna visar upp genom att anordna matvandringar, matrundor, skördefester under året. Skånes Matfestival är ett sånt evenemang där du kan få ta del av de skånska smakerna.

Den skog som finns i Skåne består till stor del av lövträd, till skillnad från längre norr ut där det finns mer barrträd.

Notdjur Blomfeldtsgarden3. Klicka för att se visa hela bilden.

Skåne i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 7 500 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 25 500 människor som jobbar med jordbruket (166 000)

- 207 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 56 000 får (510 000)
- 415 000 grisar (1 390 000)
- 1 200 000 höns (7 900 000)
- 13 300 hästar (88 000)