Vete. Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera i Södermanland?

Här finns ett varierat landskap, alltså att landskapet skiljer sig mellan olika platser i länet. Bönderna måste därför anpassa sig och producera det som passar landskapet just där de bor. Det finns både lantbruksområden med åkermark där man till exempel odlar spannmål eller vall (gräs som blir foder till djuren), skog, kust och insjöar. 

Längst upp i de norra delarna vid större vatten, som till exempel längs den stora sjön Mälaren, är klimatet särskilt milt (extra varmt). Det är tack vare att vattnet värmer upp marken runt omkring. Där är det bördiga jordar, vilket innebär att det växer bra och det finns bra förutsättningar att odla mat och foder. Dessa stora och platta åkrar kallas slättmarker. Platta och stora åkrar är bra när man odlar spannmål för då blir det lättare och mer effektivt att köra med de stora maskinerna.

I områden med mer skog och mindre åkrar finns det ofta lite mer kor än på platta slätten. På de mindre åkrarna i skogsbygden passar det ofta bättre att odla vallgräs för att få foder till djuren än odla spannmål.

Bönderna låter också korna beta vissa marker. Dessa marker kallas betesmarker och är ofta steniga och ojämna, så det går inte så bra att odla eller köra med stora maskiner där. Men korna kan utan problem gå mellan stenar och träd och beta gräs. Då hålls markerna öppna och det inte växer upp skog överallt, vilket många djur och växter gynnas av.

Det odlas också frukt i Södermanland, framför allt äpplen.

Far Inomhus. Klicka för att se visa hela bilden.

Södermanland i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 1 900 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 5 500 människor som jobbar med jordbruket (166 000)

- 42 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 19 000 får (510 000)
- 55 000 grisar (1 390 000)
- 275 000 höns (7 900 000)
- 3 700 hästar (355 000)