Mjolkkor Bete. Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera i Stockholm?

Stockholms län har flest invånare av alla Sveriges län, men visste du att det finns ungefär lika mycket åkermark som det finns bebyggd mark här? Allra vanligast om man är bonde i Stockholms län är att man odlar växter, som exempelvis de fyra sädesslagen vete, havre, råg eller korn. Det kallas för spannmål och odlas på nästan 40 % av all åkermark i länet. Spannmålet kan du framför allt se växa på åkrarna på de platser där det är ganska slät mark med plats för stora, platta åkrar. Där är det lättare för maskinerna att köra. Det odlas också mycket vall, som är gräs som blir till djurens foder. Det odlas på lite mindre än hälften av åkermarken.

Bland djuren är kycklingar, grisar och kor vanligast och från dem får vi ägg, kött, mjölk – och gödsel som ger viktig näring till det som växer på åkrarna. I Stockholms län finns det också många hästar, det finns faktiskt fler hästar än mjölkkor!

Längs den stora sjön Mälaren är klimatet särskilt milt tack vare att vattnet värmer upp marken runt omkring. Där finns det flera äppelodlare som ofta gör must av äpplena. I landskapet odlas också grönsaker och blommor i stora växthus. Många bönder nära städerna arbetar också med annat utanför gården, som till exempel snöröjning och köra grävmaskin. 

I Stockholms skärgård finns det över 30 000 öar, 200 av dem är bebodda och på några öar finns det små skärgårdsjordbruk.

Kor Narbild. Klicka för att se visa hela bilden.

Stockholm i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 1 900 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 5 300 människor som jobbar med jordbruket (166 000)

- 66 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 15 000 får (510 000)
- 17 000 grisar (1 390 000)
- 70 000 höns (7 900 000)
- 7 700 hästar (355 000)