Tillbaka till Regional lantbruksfakta

Gävleborg

Gävleborg är Sveriges skogstätaste län eftersom 82 % av länets landyta används för skogsbruket. Av skogens träd kan man göra mycket produkter till exempel träplankor att bygga hus med, möbler, papper till tidningar och påsar. I Gävleborg finns fabrik där det görs flaskor och tandkrämstuber av fiber som tas fram från träden.

Jordbruk och trädgårdsnäring använder bara ungefär 4 % av landytan. Antal jordbruksföretag är 1 900 stycken. Många gårdar har djur. Det vanligast är att ha nötkreatur och 500 gårdar har tillsammans ungefär 41 600 djur. Av dessa är 7700 är mjölkkor fördelade på 100 gårdar.  Det finns ganska många får också, totalt närmare 14 000 st på 253 gårdar. Det finns cirka 10 000 grisar fördelat på 40-tal gårdar. Höns som värper ägg finns på också i länet och sammanlagt finns omkring 70 000 värphöns i länet. Det kan vara intressant att veta att Gävleborg har 2 600 hästar och finns på 460 gårdar.

Djur ger mjölk och kan bli kött. Av mjölk kan man göra ost, yoghurt, grillost samt ostkaka som är delikatess i Hälsingland. Gödsel från djur blir växtnäring till växter. Av gödsel går det även att göra biogas som går att tanka i bilar och traktorer.

Den största grödan som odlas på åker är vall, den odlas på så mycket som 70% av all åkermark i länet. Vallen är gräsväxter som används som beten eller skördas och blir till foder till djuren, till exempel kan det konserveras i stora vita balar som ni kan se ute på fälten. Det konserverade gräset heter ensilage. Vallen ger inte bara mat till djuren utan ger även mat och energi till daggmaskar, svampar och bakterier i marken. 

Det odlas också en del korn, havre, vete och grönfoderväxter. Även råg, ärtor, åkerböna, oljeväxter, potatis och trädgårdsväxter finns på flera gårdar. Spannmålen odlas framför allt på platser där det finns plats för större och platta åkrar, för där går det lättare att köra med stora maskiner som till exempel skördetröskan. Vallen går däremot bra att odla på mindre åkrar som finns mellan alla skogar och berg.

Något som också är utmärkande för länet och inte bör glömmas bort är att Gävleborg är vattenrikt. Länet har lång kust mot havet, det finns många sjöar och några stora älvar där vatten rinner genom landskapet ut i Bottenhavet. Sotare är en urgammal maträtt som görs av strömming och äts gärna i Gästrikland.

Förr sades att ”utan fäbod inget lantbruk”. Lantbrukare flyttade sina djur till ett sommarbete på utmarker som fanns i skärgården, i skogen och på fjället. Fortfarande finns levande fäbodar och fäbodvallar som kan besökas för att smaka på mat som tillverkas där.

Skog