Tillbaka till Regional lantbruksfakta

Jämtland

Jämtlands län är Sveriges näst största län till ytan och som omfattar huvuddelen av landskapen Jämtland och Härjedalen samt delar av Ångermanland och Hälsingland. Här finns natur med höga fjäll och djupa skogar. Mitt i Jämtland vid den mytomspunna sjön Storsjön ligger Östersund, som är den största staden i länet.

Jämtland finns goda förutsättningar för ett hållbart jordbruk. Gott om vatten, bördiga jordar, förhållandevis milt inlandsklimat och långa, ljusa sommarnätter gör att det passar bra att odla vall här, alltså gräs som blir till foder till djuren. Av all mark som bönderna odlar på i Jämtland så odlas det vall på närmare 90 % av den. Eftersom det passar bra att odla mat till djuren så innebär det att det också passar bra att ha mjölk- och köttproduktion i Jämtland. I länet finns det ungefär 6 500 mjölkkor och ca 30 000 nötkreatur. I Östersund finns också Arlas mejeri som tar hand om mjölken som produceras. I övrigt odlas spannmål till foder, potatis och mindre ytor med bär och grönsaker. Utöver idisslare finns i länet även några gårdar med gris- eller äggproduktion. Eftersom det finns bra förutsättningar att ha kossor i Jämtland så innebär det att det även finns gott om naturlig gödsel att sprida på åkrarna. Gödseln ger växterna näring så att de växer bättre. Eftersom det finns gott om gödsel så innebär det också att det finns goda förutsättningar att odla ekologiskt foder, eftersom man måste använda just naturligt gödsel i ekologisk odling. Jämtland har faktiskt störst andel ekologisk vallodling i hela Sverige.

Det finns också mycket skog. Bonden måste sköta om skogen genom att röja och gallra i skogen, och när den vuxit klart fälls träden (ca 80- 100 år). Visste du förresten att man genom att räkna toppskotten kan man få en uppskattning av hur gammal plantan är? Det går även se att stammen blir tjockare för varje år. Det beror på att det varje år mellan barken och veden växer ut lite mer ved och lite mer bark. De vanligaste trädslagen är tall och gran. Med trä kan man göra mycket, till exempel träplankor att bygga hus med, men även möbler, papper (t.ex. toapapper och tidningspapper) och mycket annat.

Vill du lära dig mer om skog? Titta då in på Skogen i Skolans hemsida.

Vallskord (2)