Tillbaka till Regional lantbruksfakta

Kronoberg

Kronoberg är ett län med mycket skog. Men mellan skogarna så finns det många åkrar, men de är lite utspridda och inte lika stora som i plattare odlingslandskap som till exempel i Västra Götaland, Östergötland eller Skåne. Marken är dessutom ganska stenig i Kronoberg, vilket gör det lite svårare att köra med maskiner på vissa platser. Det finns också många sjöar i Kronoberg. Den här landskapstypen som finns i länet passar bra att odla vall (gräs) som blir mat till djuren. Det odlas vall på så mycket som 80 % av all åkermark! 

Det är tack vare djuren på gårdarna som det inte bara finns skog i landskapet utan djuren betar och håller en del av landskapet öppet. Eftersom det är så mycket skog så odlas det mindre spannmål här, men däremot kan bonden ha många utspridda hagar med skog emellan. 

I Kronobergs län finns det:

  • Sammanlagt ungefär 62 400 nötkreatur, alltså både tjurar, kossor och kalvar.
  • Omkring 17400 får
  • Ca 8000 grisar
  • Ca 13 800 hästar
  • Många mindre gårdar. Snittet för gårdarna i Kronoberg har 29 hektar, snittet för hela landet är 45 hektar. (1 hektar = ungefär lika stor yta som 2 fotbollsplaner)
Kor Pa Vag Hem