Tillbaka till Regional lantbruksfakta

Norrbotten

Hos bönder i Norrbotten är det vanligast att ha mjölkkor eller kor och kalvar för köttproduktion. Det finns också grisar, får, lamm, höns och en hel del hästar för ridning, trav eller arbete i skog. Hela den gröna näringen sysselsätter ca 7800 människor i Norrbottens län.

Norrbotten har 32 000 hektar åkermark, det är ungefär lika mycket som 64 000 fotbollsplaner. Eftersom länet ligger så långt norrut så är det en ganska kort odlingssäsong jämfört med övriga Sverige. Det gör att det inte går att odla lika mycket i Norrbotten som det går i till exempel Skåne. Den korta odlingssäsongen gör att det är svårt att odla exempelvis vete som görs till vetemjöl och används till att baka bullar av. Vetet behöver många fler odlingsdagar för att mogna klart.

Men vissa saker går att odla ändå då det hinner mogna tack vare de långa och ljusa nätterna på sommaren. En sak som går bra att odla i Norrbotten är vall, det odlas på ungefär 80% av åkermarken. Det är gräs som görs till ensilage eller hö till foder åt djuren. Eftersom gräset växer så bra här så passar det bra att ha just kor i Norrbotten. Förutom gräset så odlar bönderna också spannmål som korn och havre, samt potatis, morötter, andra grönsaker, jordgubbar och vinbär. Det finns flera fördelar med att odla i Norrbotten, det kalla klimatet och många soltimmar gör nämligen att det blir smakrikare mat och mindre angrepp av skadeinsekter.

Norrbotten är ett län med mycket skog. Nästan hälften av hela Norrbottens markyta täcks av skog! Många bönder äger förutom åkermark även skog. Bonden måste sköta om skogen noga och när den vuxit klart fälls träden och efter det planteras en ny skogsplanta. De vanligaste trädslagen är tall och gran. Med trä kan man göra mycket, till exempel träplankor att bygga hus med, men även möbler, papper och mycket annat. 

Norrbotten Jordgubbealvsbyn Evacarlsson