Tillbaka till Regional lantbruksfakta

Uppsala

Många lantbrukare i Uppsala län odlar spannmål, det vill säga vete, korn, havre och ibland råg. Även raps och ärter är vanliga växter som odlas här. Runt Enköping, Uppsala och Tierp finns bra förutsättningar att odla spannmål eftersom det finns stora och platta åkrar som det går bra att köra stora maskiner på. Det finns också mycket bra odlingsmark runt Mälaren tack vare att vattnet värmer upp marken runt omkring och gör klimatet extra milt. Spannmålen blir till bland annat mjöl, havregryn och foder. Av en del spannmål gör man etanol, som det går att tanka bilen med. Många lantbrukare odlar också olika blommor för att gynna bin, humlor och andra pollinerare. Många odlar också vall, det är gräs som odlas för att användas som mat till djuren på vintern och det är faktiskt den absolut vanligaste grödan i länet.

I andra delar av länet, där åkrarna inte är lika stora, finns det fler gårdar med djur, oftast kor. Lantbrukare som har kor odlar mycket vall och spannmål för att ge som foder till sina djur. På sommaren betar korna av gräset. Korna får också ensilage när de är inne i lagården. Det är konserverat gräs som förvaras lufttätt i en silo eller i plastade rundbalar. Det är de man ofta ser som stora vita marshmallows ute på fälten.

Korna ger oss mjölk och kött, men också gödsel till åkrarna. När korna får beta på naturbetesmarker bidrar de till en ökad biologisk mångfald, alltså en stor variation av många olika arter på samma plats. På en kvadratmeter naturbetesmark kan det finnas upp till 40 olika växtarter.

I länet finns det flera äppelodlare som ofta gör must av äpplena. Många bönder nära städerna arbetar också med annat utanför gården, som till exempel snöröjning och köra grävmaskin.

I Uppsala län finns det:

  • Ungefär 40 000 kor, tjurar och kalvar i Uppsala län. Nästan 9 000 av dem är mjölkkor
  • Drygt 16 500 får
  • 22 000 grisar
  • Drygt 40 000 höns
  • 17 000 hästar
Havre 2