Tillbaka till Regional lantbruksfakta

Västernorrland

Det är för kallt för att odla till exempel vete och havre, som man kan göra till mjöl och baka bullar av, så bönderna odlar korn som blir mat till kossorna. Kor är faktiskt det vanligaste djuret hos bönderna i Västernorrland. Många har mjölkkor och ganska många föder upp kalvar. Med bra mat i magen kan korna ge mycket och god mjölk till människorna. Mjölken transporteras sen till olika mejerier, bland annat det som finns i Sundsvall. Förutom mjölken som vi hittar i mjölkpaketen så görs det också till exempel fil, smör och ost av mjölken.

Men alla bönder har ju inte kor. En del har istället hästar, grisar eller lamm, eller odlar till exempel potatis och grönsaker. 

Västernorrland är ett län med mycket skog. Många bönder äger förutom odlingsmark även skog. Bonden måste sköta om skogen och när den vuxit klart fälls träden. De vanligaste trädslagen är tall och gran. Med trä kan man göra mycket, till exempel träplankor att bygga hus med, men även möbler, pappersmassa och mycket annat. Pappersmasseindustrin finns i Sundsvall och Örnsköldsviksområdet. Vill du lära dig mer om skog? Titta då in på Skogen i Skolans hemsida.

Lite siffror:

  • I Västernorrland jobbar ca 4500 personer med jordbruk
  • Det finns sammanlagt ungefär 26 000 kor, kalvar och tjurar. Ungefär 6 600 av dem är mjölkkor
  • Det finns ungefär 120 mjölkgårdar
  • Det finns ungefär 7 400 hästar, 6 400 får och 5000 grisar i länet
Vasterbotten Ko1