Tillbaka till Regional lantbruksfakta

Västmanland

Västmanland har ett varierat landskap, alltså att landskapet skiljer sig mellan olika platser i länet. Bönderna måste därför anpassa sig och producera det som passar landskapet just där de bor. I de sydöstra delarna vid de större vattendragen, till exempel längs den stora sjön Mälaren, är klimatet särskilt milt tack vare att vattnet värmer upp marken runt omkring. Där är det mycket bördiga slättmarker, det innebär att det är bra jordar och marken har bra förutsättningar att odla mat och foder på. Där finns därför den större delen av länets spannmålsodling. Mot nordväst höjer sig landet sakta, jordbruksbygden avtar och det blir mer skog. Där finns det därför mer skogsbrukare och skogsproduktion än odling av mat.

Det västmanländska lantbruket består av ungefär 1 500 företag som brukar 100 000 hektar åkermark och 7 000 hektar betesmark. Det producerar ungefär 290 000 ton spannmål, 40 000 ton mjölk, 2 000 ton nötkött och 2 600 ton griskött varje år. Allra mest odlas vall, det är gräs som blir till foder till djuren. Förutom växtodling, djurhållning och skogsproduktion, har många bönder en kombination av olika verksamheter. Det kan vara semesterboende på gården, gårdscafé, förädling och försäljning av gårdsprodukter, vedproduktion eller snöröjning på vintrarna.

För lantbruk med djur är det vanligt med får, nötkreatur och mjölkkor. I Västeråstrakten finns det väldigt många grisar, Västerås är faktiskt den gristätaste kommunen i landet. I länet finns också Sveriges största lammproducent, alltså gården med flest får och lamm.

Smagris