Tillbaka till Svensk mat

Vad innebär hållbar mat?

När man producerar mat så påverkar det klimatet och miljön på olika sätt, på både bra och dåliga sätt. För att vara hållbara behöver vi göra mer av de bra delarna och mindre av de dåliga. Det arbetet har vi i Sverige kommit långt med så vi är faktiskt bland de bästa i världen på att producera miljömässigt hållbar mat. Den största delen av utsläppen kommer idag från mat som vi importerar, alltså köper från andra länder.

Men vad är hållbar mat och vad är det som påverkar om maten är hållbar eller inte? Här ska vi i försöka förklara några av alla hundratals saker som bonden kan göra för att maten ska produceras på ett sätt som är hållbart för klimatet och naturen. Du kan läsa mer om vad som är hållbart och schysst för djuren här. Längst ner hittar du också några hållbarhetstips som även alla som inte är bönder kan tänka på.

När vi pratar om hållbar mat så menar vi mat som är hälsosam och som inte sliter för mycket på jordens resurser. Alltså mat som är: 

  • Bra för dig som äter den 
  • Bra för klimatet, djuren och naturen 
Ravaror
Karta Puffbild Jpg

Odla rätt sak på rätt plats

När bönderna väljer vad de ska producera så måste de först titta på vilka förutsättningar som finns på just den platsen de bor. För klimatet, jordtypen, soltimmar och landskapet påverkar vad som går att odla. På samma sätt som att vi i Sverige inte kan odla alla saker som man kan odla i Spanien, så går vissa saker inte lika bra att odla i Norrbotten som i Skåne.

Bonden måste alltid titta på vilka förutsättningar som finns på den platsen bondgården ligger för att bestämma vad som ska odlas eller vilka djur som passar att ha just där. Genom att arbeta tillsammans med naturens och gårdens förutsättningar så blir maten mer hållbar.

Läs mer om hur det ser ut där du bor genom att klicka på knappen nedan.

Ko dricker ur ett badkar i hagen

Vattensmart mat

För att odla mat och föda upp djur behövs vatten. Växterna behöver det för att växa och djuren behöver vatten att dricka. Men vatten är en bristvara på många platser i världen och något som riskerar att bli än mer problematiskt i och med klimatförändringarna. Därför är det hållbart att använda så lite vatten som möjligt. En del av maten vi äter växer på platser där det finns lite vatten, samtidigt som växterna kräver mycket vatten för att växa. Det är inte hållbart. 

I Sverige har vi gott om vatten om man jämför med andra länder, i form av sjöar, älvar, floder och grundvatten. Detta beror på att det regnar mer än det avdunstar. Det gör att bönderna nästan aldrig behöver vattna och att de kan samla upp och spara regnvatten för att använda senare. I Sverige använder jordbruket bara 3 procent av det vatten vi tar från vattendrag och mark. Det kan jämföras med att jordbruket globalt sett står för 70 procent av vattenanvändningen. 

Solpaneler

Hållbar energi

En annan sak som påverkar hur hållbart maten producerats, är hur mycket energi som används och vilket typ av energi det är. Antingen kan bonden använda fossil energi eller förnybar energi. Förnybar energi är mer hållbart.

Än så länge finns det inte så många eldrivna maskiner som är tillräckligt bra och de fossilfria drivmedel som finns är ofta dyra. Därför körs de flesta traktorer och maskiner med fossil energi, som vanlig diesel eller bensin. Men utvecklingen går snabbt framåt, så förhoppningsvis dröjer det inte alltför länge innan alla bönder kan köra fossilfritt!

Det går också åt energi för att till exempel torka spannmål och värma upp växthusen. Till skillnad från många andra länder så värms de flesta växthus i Sverige upp med förnybar energi. Ni har kanske också sett att det sitter solpaneler på många ladugårdstak? Många bönder sätter upp dem för att producera egen klimatsmart el till gården. Läs mer om energi här.

Spruta (1)

Skydda lagom

När man odlar växter finns det flera olika saker som kan förstöra odlingen och göra kvaliteten sämre så att människor inte vill köpa maten. Det som förstör kan både vara ogräs eller olika insekter och sjukdomar. Därför använder många bönder växtskyddsmedel som ska skydda växterna. Men bonden måste vara väldigt försiktig med medlen eftersom de kan vara giftiga även för andra organismer som man inte vill skada. Det är därför viktigt att använda lagom mycket bara där det behövs och också skydda både naturen och sig själv när man använder dem. I Sverige är det hårda regler för vem som får använda de här medlen och hur man får använda dem.

Klimatet i Sverige gör att vi inte har lika stora problem med insekter som varmare länder, vilket gör att vi inte behöver använda lika mycket växtskyddsmedel mot insekter. Men vi har istället ofta problem med ogräs som trivs när det är fuktigt.

Tomater

Hållbarhetstips!

Äta i säsong

Om man vill äta hållbar mat så är det bra att äta sådant som är i säsong. Med det menas att man äter det som växer och är moget just den här tiden på året, just nu. Du har kanske sett att det finns massor av svenska jordgubbar på sommaren, men inte på vintern? Det betyder att jordgubbarna är mogna och i säsong under sommaren i Sverige. Om det finns jordgubbar i affären på vintern så betyder det att de har odlats någon annanstans och sen transporterats till Sverige.  

Det som är bra med att välja frukt och grönsaker som är i säsong, är att de har transporterats kortare och ofta odlats på ett mer klimatsmart och miljövänligt sätt. Har grönsaken eller bäret fått mogna längre på plantan istället för att transporterats långt, så kan de dessutom innehålla både mer nyttiga ämnen och mer smak.

Glöm inte matsvinnet 

Eftersom det går åt en mängd resurser när man producerar maten så är det viktigt att ta tillvara på allt och inte slänga mat i onödan. Bönderna och livsmedelsindustrin är väldigt duktiga på att ta tillvara på det som produceras men som inte blir mat. Till exempel så blir en del av det som odlas och som inte vi människor kan äta, istället till foder till djuren eller till biogas som bland annat används istället för bensin eller diesel.

Bäst av allt är att se till så att det inte blir något matsvinn, alltså att inte slänga mat. Mest mat slängs i hemmen, ungefär 71 procent. Om man samlade ihop all mat som slängs i hemmen så skulle det fylla Globen tre gånger. Det är slöseri och då har energin och allt arbete som gått åt för att få fram maten använts i onödan. Därför är det hållbart att inte ta mer mat än man orkar äta, och se till att spara och äta upp resterna en annan dag. Ofta går det också bra att äta maten även efter att den passerat bäst före-datum, kolla genom att titta och lukta på den innan du äter den.