Tillbaka till Svensk mat

Smart mat

Sveriges bönder är bra för Sverige. Bönderna skapar jobb, håller landskapet öppet och skapar förnyelsebar energi. Därför tycker vi det är smart att äta svensk mat!

Ger fler jobb

Jordbruket i Sverige sysselsätter ungefär 166 000 personer i Sverige. Det är många arbetstillfällen, ungefär 60 000 heltidsarbeten. Dessutom är det ännu fler människor som indirekt lever på jordbruket, till exempel veterinärer och maskintillverkare.

Ett vackrare Sverige

Anledningen till att Sveriges landskap ser ut som det gör idag är faktiskt att det har formats av jordbruket under många århundraden. Ett av de största hoten mot vår fina natur och djur- och växtlivet är faktiskt om bönderna blir färre. Genom att odla och bruka marken och låta våra djur beta på den så kommer skog och mark att hållas öppna och tillgängliga.

Vi har, genom generationers erfarenheter, lärt oss hur man planerar jordbruket för att på bästa sätt bevara både djuren och naturens möjligheter att utvecklas.

Ett land som lever och är hållbart

Vi odlar inte bara grödor och föder upp djur. Ett lantbruk kan innebära många saker förutom att framställa mat. För turistnäringen är vi viktiga, att till exempel bo på lantgård blir en allt mer populär upplevelse. På vintern röjer våra traktorer dessutom snön på vägarna. Vi hjälper också till att skapa ett mer hållbart samhälle.

Sveriges bönder bidrar med mycket förnyelsebar energi och det kommer vi att bli ännu bättre på. Vi kommer att kunna leverera värme, drivmedel och el av förnyelsebar energi. Då blir Sverige mindre beroende av fossila bränslen som kol, olja och diesel som idag bidrar till utsläppen av koldioxid.

Purjolok