Vete. Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera i Uppsala?

Många lantbrukare i Uppsala län odlar spannmål, det vill säga vete, korn, havre och ibland råg. Även raps och ärter är vanliga växter som odlas här.

Runt Enköping, Uppsala och Tierp finns bra förutsättningar att odla spannmål eftersom det finns stora och platta åkrar som det går bra att köra stora maskiner på. Det finns också mycket bra odlingsmark runt Mälaren tack vare att vattnet värmer upp marken runt omkring och gör klimatet extra milt. Spannmålen blir till bland annat mjöl, havregryn och foder. Av en del spannmål gör man etanol, som det går att tanka bilen med. Många lantbrukare odlar också olika blommor för att gynna bin, humlor och andra pollinerare. Många odlar också vall, det är gräs som odlas för att användas som mat till djuren på vintern och det är faktiskt den absolut vanligaste grödan i länet.

I länet finns det flera äppelodlare som ofta gör must av äpplena. Många bönder nära städerna arbetar också med annat utanför gården, som till exempel snöröjning och köra grävmaskin.

Mjolkkor I Stall. Klicka för att se visa hela bilden.

Finns det några djur?

Jo då, visst finns det bönder i Uppsala som har djur!

I delar av länet där åkrarna inte är lika stora finns det fler gårdar med djur, oftast kor. Lantbrukare som har kor odlar mycket vall och spannmål för att ge som foder till sina djur. På sommaren betar korna av gräset. Korna får också ensilage när de är inne i lagården. Det är konserverat gräs som förvaras lufttätt i en silo eller i plastade rundbalar. Det är de man ofta ser som stora vita marshmallows ute på fälten.

Korna ger oss mjölk och kött, men också gödsel till åkrarna. När korna får beta på naturbetesmarker bidrar de till en ökad biologisk mångfald, alltså en stor variation av många olika arter på samma plats. På en kvadratmeter naturbetesmark kan det finnas upp till 40 olika växtarter.

Hast Fol. Klicka för att se visa hela bilden.

Uppsala i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 2 600 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 7 400 människor som jobbar med jordbruket (143 000)

- 40 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 17 700 får (510 000)
- 24 000 grisar (1 390 000)
- 80 000 höns (7 900 000)
- 4 700 hästar (355 000)