Smagris. Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera i Värmland?

Värmland är ett landskap med stor variation i hur naturen ser ut. Från Värmlandsnäs i söder där man kan se stora fält av spannmål till norra Värmland där skogarna breder ut sig och åkrarna blir mindre. Bönderna måste därför anpassa sin verksamhet utifrån hur naturen ser ut där de bor.

En anledning till att det passar bättre med spannmål i södra delarna än i norra är just för att det finns möjlighet till större, platta åkrar där maskinerna lättare kan åka. Dessutom gör vattnet i Vänern så att klimatet blir mildare och passar bättre för till exempel spannmålsodling. I de norra delarna är åkrarna mindre och klimatet mindre milt så där är det lättare att bland annat odla vall, gräs som blir till djurfoder. Eftersom det är lättare att odla foder så passar det bra att ha djur där.

Skogsagare Hugger. Klicka för att se visa hela bilden.

Bönderna bidrar med mer än bara mat

Böndernas djur och odlingar bidrar inte bara till matproduktion, utan ger också möjlighet till motion och rekreation. När djuren betar så ser de till att det inte växer upp buskar och träd där, det brukar kallas att de håller landskapet öppet. Bönderna gör också så att många andra får jobb i städer och på landsbygden. Dels anställer de själva personal på gården, men de gör också så att det kan finnas folk som jobbar med att hämta mjölk på gårdarna eller förädla det bönderna producerar, tex bakar bröd på spannmålet eller gör rapsolja av rapsen.

Det finns också ca 450 biodlare som gör att vi kan köpa honung som är lokalproducerad och bidrar till att pollineringen av växer fungerar.

En annan viktig del för Värmland är skogen – drygt 70 procent av Värmland är skog. Det finns nästan 20 000 privata skogsägare i regionen och drygt en fjärdedel av alla industrijobb i länet finns inom skogsindustrin. Skogen används bland annat till kartonger som bondens mjölk förpackas i. Visste du att var sjätte kartong som innehåller mjölk, juice eller andra vätskor görs på Skoghalls bruk?

Kottdjur. Klicka för att se visa hela bilden.

Värmland i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 2 900 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 7 700 människor som jobbar med jordbruket (143 000)

- 50 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 13 000 får (510 000)
- 50 000 grisar (1 390 000)
- 14 000 höns (7 900 000)
- 3 000 hästar (355 000)