Vasterbotten Ko1. Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera i Västerbotten?

Västerbotten, då kanske du tänker på ost, eftersom den kända Västerbottensosten kommer från detta landskap. Men för att kunna göra ost behövs det mjölk, och mjölken får vi från våra kor.

Mjölkkor är det vanligaste djuret hos bönderna i Västerbotten, och ganska många föder också upp kalvar. Det finns ungefär 11 000 mjölkkor fördelade på 150 mjölkgårdar, de flesta ligger i Skellefteå, Robertsfors och Umeå. En del bönder har också hästar, grisar, får eller nötkreatur (kor och tjurar) för köttproduktion. 

 

Eftersom det är kallare i denna del av Sverige är det svårt att odla spannmål, för till exempel vete behöver mer värme och en längre odlingssäsong för att hinna mogna.

Men en sak som går bra att odla här är vall. Vall är gräs som blir till djurens foder och det passar bra att odla i norr tack vare att de ljusa sommarnätterna gör att det växter mycket bra. Att det passar så bra att odla djurens mat här är en av anledningarna till att det är vanligt att bönderna har kor här uppe. Vall odlas på ungefär 75% av all åkermark i Västerbotten.

Den spannmål som odlas är främst korn och havre, som används som mat till våra djur. En del bönder odlar även potatis och grönsaker. Det kalla klimatet och många soltimmar gör att det blir mindre skadeinsekter och smakrikare mat.

Skog2. Klicka för att se visa hela bilden.

Skogen

I Västerbotten finns det väldigt mycket skog, mer än hälften av länet består av skog. Det finns i länet 23 000 privata skogsägare och det är 6000 personer som jobbar med skog. Många bönder, som äger åkermark, äger även skog. Bonden måste sköta om skogen och när den vuxit klart fälls träden. Då måste man också plantera ny skog. De vanligaste trädslagen är tall och gran. Med trä kan man göra mycket, till exempel träplankor att bygga hus med, men även möbler, papper och mycket annat.

Vasterbotten Idaoderstalmed Ko Evacarlsson. Klicka för att se visa hela bilden.

Västerbotten i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 2 100 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 5 600 människor som jobbar med jordbruket (166 000)

- 35 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 8 800 får (510 000)
- 9 500 grisar (1 390 000)
- 94 000 höns (7 900 000)
- 1 500 hästar (355 000)