Mjolkkor Bete. Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera i Västernorrland?

Det är för kallt för att odla till exempel vete och havre, som man kan göra till mjöl och baka bullar av, så bönderna odlar korn som blir mat till kossorna. Kor är faktiskt det vanligaste djuret hos bönderna i Västernorrland. Många har mjölkkor och ganska många föder upp kalvar. Med bra mat i magen kan korna ge mycket och god mjölk till människorna. Mjölken transporteras sen till olika mejerier, bland annat det som finns i Sundsvall. Förutom mjölken som vi hittar i mjölkpaketen så görs det också till exempel fil, smör och ost av mjölken.

Men alla bönder har ju inte kor. En del har istället hästar, grisar eller lamm, eller odlar till exempel potatis och grönsaker. 

Västernorrland är ett län med mycket skog. Många bönder äger förutom odlingsmark även skog. Bonden måste sköta om skogen och när den vuxit klart fälls träden. De vanligaste trädslagen är tall och gran. Med trä kan man göra mycket, till exempel träplankor att bygga hus med, men även möbler, pappersmassa och mycket annat. Pappersmasseindustrin finns i Sundsvall och Örnsköldsviksområdet. Vill du lära dig mer om skog? Titta då in på Skogen i Skolans hemsida.

Kor Narbild. Klicka för att se visa hela bilden.

Västernorrland i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 1 800 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 7 800 människor som jobbar med jordbruket (166 000)

- 26 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 6 600 får (510 000)
- 4 800 grisar (1 390 000)
- 50 000 höns (7 900 000)
- 1 700 hästar (355 000)