Grisar. Klicka för att se visa hela bilden.

Vilken mat passar bra att producera i Västmanland?

Västmanland har ett varierat landskap, alltså att landskapet skiljer sig mellan olika platser i länet. Bönderna måste därför anpassa sig och producera det som passar landskapet just där de bor. 

I de sydöstra delarna vid de större vattendragen, till exempel längs den stora sjön Mälaren, är klimatet särskilt milt tack vare att vattnet värmer upp marken runt omkring. Där är det mycket bördiga slättmarker, det innebär att det är bra jordar och marken har bra förutsättningar att odla mat och foder på. Där finns därför den större delen av länets spannmålsodling.

Mot nordväst höjer sig landet sakta, jordbruksbygden avtar och det blir mer skog. Där finns det därför mer skogsbrukare och skogsproduktion än odling av mat.

Allra mest odlas vall, det är gräs som blir till foder till djuren. Förutom växtodling, djurhållning och skogsproduktion, har många bönder en kombination av olika verksamheter. Det kan vara semesterboende på gården, gårdscafé, förädling och försäljning av gårdsprodukter, vedproduktion eller snöröjning på vintrarna.

För lantbruk med djur är det vanligt med får, nötkreatur och mjölkkor. I Västeråstrakten finns det väldigt många grisar, Västerås är faktiskt den gristätaste kommunen i landet. I länet finns också Sveriges största lammproducent, alltså gården med flest får och lamm.

Far Inomhus. Klicka för att se visa hela bilden.

Västmanland i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 1 500 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 4000 människor som jobbar med jordbruket (166 000)

- 20 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 10 000 får (510 000)
- 47 000 grisar (1 390 000)
- 233 000 höns (7 900 000)
- 2 900 hästar (355 000)