Havre. Klicka för att se visa hela bilden.

Dalsland

Dalsland ligger väster om sjön Vänern och gränsar i norr till Värmland och i nordväst till vårt grannland Norge, i väster till Bohuslän och i söder till Västra Götaland. Dalsland kallas ofta för "ett Sverige i miniatyr", för här finns allt man kan hitta i Sverige. Höga berg och djupa skogar.  I Dalsland finns gott om sjöar, slätter och även ett fjäll. Dalsland är ett skogspräglat landskap och barrskogen är helt dominerande. Skogen är viktigt för ekonomin och ger många arbetstillfällen. 

Mellan Vänern och nära gränsen mot Bohuslän i landskapets södra del ligger Dalboslätten. Här har det varit hav för länge sedan och slätten, som är platt och lätt att köra traktorer på, består av näringsrik lerjord som passar bra att odla spannmål på.

Potatis. Klicka för att se visa hela bilden.

Bohuslän

Landskapet i Bohuslän är ganska bergigt, även om bergen inte är särskilt höga. Kusten i Bohuslän består av berg och sten som slutar tvärt i havet och som slipats mjukt av glaciärer under senaste istiden. I länet så är Tjörn känt för sina fina potatisar, eftersom våren kommer tidigt i närheten av Nordsjön och jorden är full av näringsrika snäckskal sedan ön låg under vatten efter senaste istiden.

I Bohuslän har man fiskat mycket genom tiderna. Förr var de som bodde i länet fattiga, men havet gav både mat och en stadig inkomst. Utfiskningen från 1960-talet och framåt har gjort att det inte går att fiska yrkesmässigt i Bohusläns hav längre utan fiskebåtarna går ut i Nordsjön och Atlanten för att fånga fisk. Istället har man prövat annat, som musselodling, för att få en inkomst från havet. 

Mjolkkor I Stall. Klicka för att se visa hela bilden.

Västergötland

Västergötland är en av Sveriges största lantbrukslandskap och har allt från slättbygder där bönder odlar spannmål som kanske används till din frukostmacka, till skogsbygder där gräs är den vanligaste grödan som blir djurfoder på vintern. Slättbygderna kallas också "Västgötaslätten" och där finns det många stora åkrar eftersom marken passar väldigt bra att odla spannmål på. Spannmål passar bra delvis för att det är bra jordkvalitet och stora, jämna åkrar som det går enkelt att köra maskinerna på.

Västergötland har väldigt många mjölkkor, vi har också grisar, minkar, får, getter, hönor och kalkoner. En mjölkko mjölkar ungefär 40 mjölkpaket om dagen och av mjölken får du yoghurt, ost och smör. Västergötland har också väldigt många hästar. Här finns även en hel del grönsaksodlingar samt flest biodlare i landet, med många bin som producerar honung.

Mjolkkor Bete 2. Klicka för att se visa hela bilden.

Västergötland i siffror

Siffran inom parentes är så många det finns totalt i hela landet.

- 11 100 bondgårdar (jordbruksföretag) (58 000)
- 3 000 människor som jobbar med jordbruket (166 000)

- 257 000 nötkreatur (kor, tjurar och kalvar) (1 450 000)
- 70 000 får (510 000)
- 300 000 grisar (1 390 000)
- 523 000 höns (7 900 000)
- 15 000 hästar (355 000)